Make It STICC - Transformatie In Verbeteren

Leer luisteren naar de onderstroom en haal duurzaam resultaat

Speciaal voor verbeterspecialisten en leiders die verbetertrajecten implementeren

Werk jij in een organisatie waarin resultaten van verbeteringen niet voorspelbaar en geborgd zijn? Vraag jij je af waarom al je inspanningen niet werken, heb je alle mogelijke aanpakken uitgeprobeerd, maar zonder effect? Je realiseert je dat mensen in beweging krijgen een taak is van het management en de leiders, echter hoe organiseer je die beweging? Je blijft altijd op zoek naar concrete oplossingen, want hoe maak je het toepasbaar in de praktijk? En hoe zorg je dat continu verbeteren iets is van iedereen, een integraal onderdeel van het dagelijks werk?

STICC Jacqueline Kerstma staand bos portret

Ja, ik wil weten hoe ik continu verbeteren wel duurzaam maak

N

Hoe ik meer uit mijzelf en mijn organisatie haal

N

Hoe ik invloed kan uitoefenen op de manier van leiden in mijn organisatie

N

Hoe ik mensen in beweging krijg om dagelijks te verbeteren

Zorg dat een verandering geborgd is zodat niemand meer terug wil

Het kan ook anders. Wist je dat je veel succesvoller bent wanneer je begrijpt hoe je kunt luisteren naar de onderstroom in je organisatie? Dat wat niet zichtbaar is, maar waar het eigenlijk over gaat in je organisatie? De diagnoses die je tot nu hebt gesteld zijn vaak gebaseerd op de bovenstroom, de feitelijke inhoudelijke informatie. Het ontdekken van de onderstroom levert de energie die nodig is om de resultaten van de bovenstroom te bereiken. Leer die energie duurzaam vrijmaken en leer te luisteren naar de onderstroom, zij vertellen je waarom verandering nu stagneert.

verbeter-expert-onder-water

Help leiders verbinding maken met hun mensen en hun organisatie

Tevredenheid, betrokkenheid, maar ook efficiëntie en kwaliteit komen allemaal in gevaar als medewerkers en leidinggevenden niet weten wat hun rol precies is en wat er van hem of haar verwacht wordt. Werken aan duidelijkheid en geven van heldere verwachtingen door een doorbraak op de volgende disciplines.

Leiderschap

Het geven van het juiste voorbeeld en dit afstemmen op de behoefte van de organisatie.

Samenwerken

Als één team hetzelfde doel nastreven, prioriteiten stellen en hetzelfde gedrag tonen.

Proces in basis conditie

Te ondersteunen in het ontwikkelen van de juiste vaardigheid in de praktijk.

Regie op prestatie

Te sturen op handelingen die impact hebben op het resultaat.

Ja, ik wil weten hoe ik continu verbeteren wel duurzaam maak

N

Hoe ik meer uit mijzelf en mijn organisatie haal

N

Hoe ik invloed kan uitoefenen op de manier van leiden in mijn organisatie

N

Hoe ik mensen in beweging krijg om dagelijks te verbeteren

Meer nodig dan simpelweg vertellen

Om een organisatie door een buitengewone verandering te leiden, is meer nodig dan mensen simpelweg vertellen wat ze moeten veranderen. Het betekent die verandering vertegenwoordigen op een manier waarvoor maar weinig leiders zijn opgeleid. Maar door te leren hoe je dat wel succesvol kan doen, ontstaat een organisatie die zich in de loop van de tijd kan blijven ontwikkelen en verbeteren.

Bewust worden van wat we doen in 3 stappen

$

Leiderschapsdisciplines

Je leert de basisdisciplines die essentieel zijn voor goed dagelijks management in beeld te brengen en te toetsen aan de onderstroom.

$

Context creëren die vóór je werkt

Je organiseert een ondersteunende infrastructuur die helpt verduidelijken wat de prioriteiten en randvoorwaarden werkelijk zijn.

$

Effectieve interventies

Je leert je inzichten te vertalen naar interventies die werkelijk een verschil maken.

Petra – Strategic Marketing Manager

Als informele leider zat ik met mijn team vast in een patroon. Door samen met Jacqueline op afstand naar het teamproces te kijken, zijn voor mij de onderstroom en de team dynamiek helder geworden. Door de stappen samen te benoemen, ben ik in staat geweest om gericht, effectief en op feiten gebaseerd in actie te komen. Resultaat is dat bespreekbaar gemaakt is waar we vastlopen en dit erkend is, zodat we nu onze doelen kunnen realiseren. De samenwerking met Jacqueline heb ik als fijn, open en opbouwend ervaren, met behoud van respect voor het proces en de mensen.

De belangrijkste resultaten 

$

De juiste basiscondities zijn gecreëerd waardoor de prestaties verbeteren en de beïnvloedbare kosten zijn verlaagd.

$

De leden van het management team hebben een gezamenlijke voorbeeldfunctie waaraan een ieder in de organisatie, van hoog tot laag, zich kan spiegelen.

$

Management team leden weten wat de organisatie nodig heeft en hoe ze dit blijvend kunnen faciliteren.

$

De verwachtingen zijn helder waardoor de energie om continu te verbeteren is geactiveerd.

verbeter-expert

Ja, ik wil weten hoe ik continu verbeteren wel duurzaam maak

N

Hoe ik meer uit mijzelf en mijn organisatie haal

N

Hoe ik invloed kan uitoefenen op de manier van leiden in mijn organisatie

N

Hoe ik mensen in beweging krijg om dagelijks te verbeteren

Marijke – Transformation Lead

Jacqueline creëert helderheid en maakt zichtbaar wat aandacht vraagt in verandertrajecten. Mijn opdracht is door het inzoomen op de onderstroom opnieuw gecontracteerd en weer haalbaar geworden. Nu hebben we de juiste resources aan tafel en kent ieder zijn/haar verantwoordelijkheid in het proces.

Transformatie in verbeteren

$

Voor organisaties die meer uit hun mensen willen halen

$

Voor teams die niet meer terug willen vallen in oude patronen

$

Voor professionals die geloven in een integrale benadering van continu verbeteren

De samenwerking heeft zin als

$

Je bereid bent te investeren in je organisatie

$

Je om kunt gaan met eerlijke en directe feedback

$

Je erkent dat je zelf de sleutel in handen hebt tot duurzaam verbeteren

Jacqueline Kerstma Performance Expert Course Onderstroom Organisatie

Over Jacqueline

Jacqueline is expert op het gebied van continu verbeteren en teamontwikkeling. Met haar ruim 20 jaar ervaring heeft zij in verschillende rollen verandertrajecten succesvol doorgevoerd bij zowel grote als kleine nationale en internationale bedrijven en organisaties. Haar specialisme is bespreekbaar maken wat niet zichtbaar is en daarmee helderheid creëren in organisaties. Haar visie is dat mensen je kapitaal zijn en het verschil kunnen maken in het implementeren van duurzame verbetering. Jacqueline haar kracht ligt in het komen tot de kern van zaken en van daaruit aanpakken. Zij spreekt heldere taal en is vooral gericht op implementeren en DOEN.