STICC creëert verbinding en zet mensen in beweging

N

Leiderschapsdisciplines in dagelijks management

Toetst de disciplines die essentieel zijn om de basis op orde te krijgen.

N

Structuur die vóór je werkt

Helpt met een infrastructuur  verduidelijken wat de prioriteiten zijn.

N

Effectieve interventies

Benoemt interacties, verbindingen en patronen, zodat gedrag bewust wordt.

Ja, ik wil het maximale uit mijn teams halen

Blijven ontwikkelen en verbeteren

Het aanleren en oefenen van nieuwe routines is iets wat leiders en managers vaak extra moeten doen gedurende de drukte van de dag. Hierdoor wordt het niet automatisch een nieuwe gewoonte.

Facilitatie in de dagelijkse setting helpt je hierbij. Met ondersteuning van STICC krijg je helder wat nodig is en zichtbaar wat niet klopt. Door het benoemen van patronen en hierop te reflecteren, ontstaat ruimte voor iedereen om zijn of haar eigen plek in te nemen. Mensen voelen zich gezien en gehoord. Het stilzwijgen wordt doorbroken, teamleden voelen zich veilig om zaken uit te spreken. Door constructief conflicten aan te gaan kunnen ze elkaar beter helpen.

Ik kijk mee, ik los niet op. Ik zorg dat mijn plek helder is, zodat jij de jouwe ten volle kunt nemen.

Zowel in teams als persoonlijk, van directie tot teamleiders.

Make It STICC

 

 

STICC Jacqueline Kerstma bank Beatrix

Tjeerd – KAVM adviseur

Jacqueline heeft ons geholpen met een teamtraject voor een groep medewerkers die ieder een eigen leidinggevende hebben, maar wel samen moeten werken.

Door helder te maken wat het gezamenlijke doel is, wat onze rollen zijn binnen het team en waar we staan in onze samenwerking hebben we een missie en een visie geformuleerd. Onze doelstellingen zijn hier aan gekoppeld, zowel harde als zachte teamdoelstellingen.

We kunnen nu zelf blijven bouwen aan de ontwikkeling van ons team.

Op persoonlijk vlak heeft Jacqueline mijn Human Design in kaart gebracht. Hierdoor weet ik beter waar ik energie uit haal en hoe ik mijn talenten kan benutten en versterken.

Op deze manier ben ik mij bewust van mijn vaste patronen en ben ik bezig om dingen anders aan te pakken zodat ik maximaal werkplezier heb.

Favicon STICC

Haal het maximale uit je teams

N

Een team dat kostenbewust denkt en doet

N

Een team dat zelfstandig functioneert

N

Een team dat ontspannen stappen zet en zich ontwikkelt

De samenwerking heeft zin als

$

Je bereid bent te investeren in je eigen leiderschap

$

Je om kunt gaan met eerlijke en directe feedback

$

Je erkent dat je zelf de sleutel in handen hebt tot onbenut potentieel

Ja, ik wil het maximale uit mijn teams halen