Duurzaam succes

Het begint met de visie van de organisatie ondersteund door een duidelijk verhaal. Effectief dagelijks management rust op een aantal basisdisciplines: zorg ervoor dat iedereen begrijpt hoe je daadwerkelijk toegevoegde waarde levert voor klanten, geef mensen regelmatig terugkoppeling, zorg voor ruimte om problemen op te lossen en creëer een fysiek en emotioneel veilige omgeving waarin zinvolle dialogen over het werk kunnen plaatsvinden. Als organisaties erkennen dat deze leiderschapsdisciplines essentieel zijn voor duurzaam succes op de lange termijn, wat belemmert ze dan eigenlijk?

Het aanleren en oefenen van nieuwe routines is iets wat leiders en managers vaak als extra moeten doen in de drukte van de dagelijkse gang van zaken, waardoor het niet automatisch een nieuwe gewoonte wordt. Facilitatie in de dagelijkse setting helpt je hierbij. Met mijn ondersteuning krijg je helder wat nodig is en zichtbaar wat niet klopt. Door het benoemen van patronen en hierop te reflecteren, ontstaat ruimte voor iedereen om zijn eigen plek in te nemen. Mensen voelen zich gezien en gehoord. Het stilzwijgen wordt doorbroken, mensen voelen zich veilig om zaken uit te spreken. Door hun constructieve conflicten kunnen ze elkaar beter helpen.

Zowel in teams als persoonlijk, van directie tot teamleiders.

De samenwerking heeft zin als

$

Je bereid bent te investeren in je eigen leiderschap

$

Je om kunt gaan met eerlijke en directe feedback

$

Je erkent dat je zelf de sleutel in handen hebt tot onbenut potentieel

Tjeerd – KAVM adviseur

Jacqueline heeft ons geholpen met een teamtraject voor een groep medewerkers die ieder een eigen leidinggevende hebben, maar wel samen moeten werken. Door helder te maken wat het gezamenlijke doel is, wat onze rollen zijn binnen het team en waar we staan in onze samenwerking hebben we een missie en een visie geformuleerd. Onze doelstellingen zijn hier aan gekoppeld, harde als zachte teamdoelstellingen. We kunnen nu zelf blijven bouwen aan de ontwikkeling van ons team.
Op persoonlijk vlak heeft Jacqueline mijn Human Design in kaart gebracht. Hierdoor weet ik beter waar ik energie uit haal en hoe ik mijn talenten kan benutten en versterken. Op die manier ben ik mij bewust van mijn vaste patronen en ben ik bezig om dingen anders aan te pakken zodat ik maximaal werkplezier heb.

Favicon STICC

Haal het maximale uit je teams

N

Een team dat kostenbewust denkt en doet

N

Een team dat zelfstandig functioneert

N

Een team dat ontspannen stappen zet en zich ontwikkelt

Ja, ik wil het maximale uit mijn teams halen

Blijven ontwikkelen en verbeteren

Zonder een duidelijk verband tussen het nieuwe gedrag dat het bedrijf zegt te willen zien en de bedrijfsresultaten die de medewerkers naar verwachting zullen behalen, trekt de overgrote meerderheid van de leiders als vanzelf terug naar hun oude vertrouwde manieren van leidinggeven.

Duidelijk is dat organisaties het nieuwe gedrag gemakkelijk moet maken voor mensen om te blijven volgen. Dus een structuur die helpt om de prioriteiten en de randvoorwaarden voor de medewerkers te verduidelijken. Na verloop van tijd worden de gedragingen zo intrinsiek in het werk, dat leiders ze niet meer zien als iets aparts of extra’s.

Om een organisatie door een buitengewone verandering te leiden, is meer nodig dan mensen simpelweg vertellen wat ze moeten veranderen. Het betekent die verandering vertegenwoordigen op een manier waarvoor maar weinig leiders zijn opgeleid. Maar door te leren hoe je dat wel succesvol kan doen, ontstaat een organisatie die zich in de loop van de tijd kan blijven ontwikkelen en verbeteren.

STICC Jacqueline Kerstma bank Beatrix

In het DNA van jouw organisatie

Hoe zou het zijn als verbeteren onderdeel is van het dagelijkse werk? Om verbeteren in het DNA van jouw organisatie te krijgen? Om een cultuur van continu verbeteren te hebben?

Continu verbeteren houdt in dat we steeds de energie hebben om te blijven verbeteren. Deze energie ligt niet in tools, methodes of in de processen. Deze energie komt van de mensen.

In een cultuur van continu verbeteren worden mensen uitgenodigd om na te denken en hun gedachten te delen. Uit te spreken wat jarenlang niet hardop gezegd werd.

Bewust worden van wat we doen in 3 stappen

N

De leiderschapsdisciplines in dagelijks management

Je leert de basisdisciplines die essentieel zijn voor duurzaamheid op lange termijn.

N

Structuur die vóór je werkt

Je organiseert een infrastructuur die helpt verduidelijken wat de prioriteiten van de leiders werkelijk zijn.

N

Effectieve interventies

Je leert faciliteren op het activeren van gedrag dat leidt tot prestatie

Ja, ik wil het maximale uit mijn teams halen

Contact

STICC
Hoofdstraat 75
8401 BX Gorredijk 

Belangrijk

Algemene voorwaarden
Privacyverklaring

KvK 81334702