Referenties waar ik trots op ben

STICC Jacqueline Kerstma Jan Wegenaar

Jan Wegenaar

Director Operations & Supply Chain

Samengewerkt bij
Dutch Lady Vietnam

Logo-Dutch-Lady-440x250

“Results have been exceptional and proven to be sustainable”

During her 10 months assignment in Vietnam, Jacqueline has proven to be a very professional and knowledgeable interim manager of our continuous improvement program. With her tremendous drive, she has been able to motivate the whole organization to go that extra mile on our journey to become World Class. Results have been exceptional and proven to be sustainable. Excellent job done!

Rein van der Zwaag

Rein van der Zwaag

Bedrijfsdirecteur Recycling

Werken samen bij
Omrin

Logo-Dutch-Lady-440x250

“Jacqueline voelt aan waar de verbetering ligt en kan schakelen tussen inhoud en interactie”

We zijn een team in ontwikkeling, daarbinnen heb ik alle focus nodig om dit in goede banen te laten lopen. Daarbij heb ik de behoefte om gefaciliteerd te worden en te zorgen dat ik met het team stappen blijf maken. Jacqueline is voor mij de aangewezen persoon om mij en het team op het spoor te houden naar verbetering, zowel in teambuilding als op de inhoud. We zijn ondanks dat we er nog lang niet zijn al een veel hechter team geworden en de prestaties gaan met stappen vooruit. Ook de drive om continu te verbeteren is nu onderdeel van het team geworden.

Marjolein Groenewegen- van Keep

Marjolein Van Keep

Program Manager CI

Werken samen bij
Cono Kaasmakers

FrieslandCampina_logo_(2020)_with_tagline

“Ervaren en gepassioneerd Continu Verbeteraar, daarnaast is Jacqueline een prettig persoon om mee samen te werken. “

Jacqueline begrijpt hulpvragen vanuit continu verbeterteams, programma management of TPM pilaren goed en komt niet met een one-size-fits-all oplossing, maar zorgt waar nodig voor maatwerk. Ik waardeer de input van Jacqueline zeer.

Jonathan Visser

Jonathan Visser

Supervisor productie

Samengewerkt bij
Saturn Petcare

Logo-Dutch-Lady-440x250

“We hebben een duidelijker beeld gekregen van het belang van goed samenwerkende teams, op alle niveaus”

Binnen de organisatie was de wens om het CI programma verder op te zetten en uit te rollen. Jacqueline houdt regelmatig een spiegel voor en helpt om kritisch te kijken naar de wijze waarop we dingen aanpakken. Daarnaast is ze van nature iemand die oog heeft voor het menselijke aspect en nadenkt over hoe een groep als geheel functioneert. Op deze manier leren kijken naar de organisatie heeft enorm geholpen bij het begrijpen waarom een gekozen strategie wel of niet werkte.

STICC Jacqueline Kerstma Testimonial Rene van der Laan

René van der Laan

Performance Behavior Expert

Werken samen bij
Efeso Consulting

EFESO_RVB

“Zij gaat uitdagingen aan waarvoor anderen zouden weglopen”

Natuurlijk zijn er door erfelijke aanleg grenzen aan wat haalbaar is, maar Jacqueline is als mens het voorbeeld dat er een ruime marge is waarin we onze ‘natuur’ kunnen oprekken of inkrimpen. Gedreven door haar enorme nieuwsgierigheid gaat ze uitdagingen aan waar anderen voor weg zouden lopen en behaalt successen die op voorhand onmogelijk leken. Ik heb haar leren kennen als iemand die betrouwbaar, doelbewust en volhardend is. Maar ook iemand die goed met tegenslag kan omgaan, echt iets met feedback doet en beschikt over een sterk uithoudingsvermogen. Boven alles, iemand waarmee het heel fijn en prettig samenwerken is.

STICC Testimonial Iris de Boer 2

Iris de Boer

Continuous Improvement Specialist

Samengewerkt bij
FrieslandCampina

FrieslandCampina_logo_(2020)_with_tagline

“Faciliteert en benut de kwaliteiten van de medewerkers”

Weet als leidinggevende haar team te inspireren en te motiveren om vooruitgang te boeken. Is analytisch, scherp en zet aan tot nadenken. Dit maakt, samen met haar brede ervaring op gebied van Continuous Improvement en haar hoeveelheid kennis, in combinatie met haar drive en enthousiasme, dat Jacqueline een grote bijdrage kan leveren aan een organisatie.

Meer volume in dezelfde tijd

Situatie

Hoewel er veel wordt geïnvesteerd in verbeteren, resulteert dit te weinig in echte prestaties. Er is sturing op bewust gedrag (20%) en niet op onbewust gedrag (80%). Onze leiders hebben veel aandacht voor techniek en systemen, minder aandacht voor gedrag van mensen.

Aanpak

Gestart met een meer mensgerichte aanpak, de overlegstructuur is niet meer het doel maar het middel. We begeleiden leidinggevenden bij het sturen op gedrag want dat leidt tot het gewenste resultaat. Eerstelijns medewerkers krijgen aandacht, feedback en support. Focus ligt op het sturen van prestatiegedrag in combinatie met een hoog frequente ondersteuning in overlegmomenten van alle lagen in de organisatie.

Resultaat

In 4 maanden tijd een rendementsverhoging van 10% voor de gehele plant, waardoor meer volume in dezelfde tijd kan worden verpakt.

Bedienen van de lijn volgens standaarden

Situatie

Er is geen duidelijk inwerktraject voor een medewerker, iedere operator instrueert volgens eigen werkwijze. De tijd die nodig is voor training per werkplek, is niet inzichtelijk en wat een medewerker leert is afhankelijk van tijd en houding van zijn/haar trainer. Mensen zijn minder zeker aan de lijn, bang om fouten te maken en ervaren medewerkers ervaren veel werkdruk door de beperkte inzet van nieuwe collega’s.

Aanpak

Nieuwe medewerkers worden opgeleid door eigen lijn operators, die getraind zijn in de TWI (Training Within Industries) methodologie. De training van nieuwe medewerkers bevat het wat, hoe en waarom volgens een gestandaardiseerde werkwijze. Dit wordt per taak opgeleid. Binnen TWI wordt een hele bewuste splitsing gemaakt tussen “bedienen” en “beheersen”. Om een taak goed, foutloos en gestandaardiseerd uit te voeren staat primair het “bedienen” volgens opgestelde standaarden centraal.

Resultaat

N

Directe trainingsduur en doorlooptijd inzichtelijk gemaakt, dus beter in te plannen

N

Resultaten per taak vastgelegd in vaardigheden matrix aangevuld met een ontwikkelingsplan

N

Kwaliteit van het geleverde werk verhoogd en minder fouten aan de lijn

N

Veiligheid van de medewerkers en de producten is verhoogd

N

Basiscondities hersteld waarbij TWI zorgt voor blijvende focus op het werken volgens basisinstellingen

Standaarden bij de lijn eenduidig uitgevoerd

Situatie

Geen borging van de standaard bij de lijn voor veiligheid, kwaliteit en efficiency.

Aanpak

Applicatie geïnstalleerd zodat lijnoperators een tool hebben om zelfstandig hun schoonmaak en inspectiestandaarden per lijn uit te voeren. Tijdens de implementatiedagen hebben de operators de mogelijkheid gekregen om over de ploegen heen met elkaar ideeën uit te wisselen over inrichting van de app. De huidige werkzaamheden rondom schoonmaak- en, inspectietaken zijn besproken, bijgewerkt en aangevuld. Daarbij zijn passende afbeeldingen toegevoegd die de juiste manier van uitvoeren van de werkzaamheden zo goed mogelijk zichtbaar maakt.

Resultaat

N

Schoonmaak en inspectietaken visueel in een tablet op te volgen

N

Vermindering papieren registratielijsten

N

Operator betrokkenheid is vergroot, ze zien de app als een tool die lopende verbeteracties aan de lijn inzichtelijk gaat houden en ze kunnen deze zelf opvolgen

N

Afwijkingen worden tijdig geconstateerd en opgelost

N

Communicatie tussen de ploegen is verbeterd

Ja, ik wil het maximale uit mijn teams halen