MAKE IT STICC

TEAM Traject

Leer luisteren naar de onderstroom en zet energie om in financieel resultaat

Hoe je met de onderstroommethode de grootste verspillingen van tijd en geld in je organisatie aanpakt en tegelijkertijd de samenwerking binnen je team verbetert

Speciaal voor organisaties die hun manier van leidinggeven durven te veranderen én hun verbetercultuur willen vasthouden  

Werk je met verbetertrajecten en blijft het resultaat niet geborgd of komt er zelfs helemaal niets van de grond? Is jouw verbeterspecialist diegene die voorop loopt en die zichzelf verantwoordelijk maakt voor het proces én het resultaat?

Dan gaat er iets niet goed… Niets is frustrerender dan een verbetertraject inzetten wat geen blijvend rendement oplevert. 

Je behaalt misschien wel resultaat, maar het eigenaarschap ligt alleen bij die specialist. En het resultaat? Dat is niet zo goed en zo duurzaam als het zou kunnen zijn wanneer het hele leiderschapsteam betrokken is en continu verbeteren onderdeel is geworden van het dagelijks werk.

STICC Jacqueline Kerstma staand bos portret

De onzichtbare hefboom

We weten allemaal dat onze organisaties continu moeten verbeteren, maar wist je dat tweederde van de verbetertrajecten faalt? Dat komt omdat de focus bijna altijd ligt op het verbeteren van de tools en processen van de medewerkers. Alleen wordt daarbij vergeten dat de leiders hun manier van leidinggeven niet zomaar veranderen. Wil jij ECHT grote resultaten halen en blijvend rendement genereren, dan is het nodig om de bovenstroom te gaan verbinden aan de onderstroom. De onderstroom gaat over het optimaal organiseren van onderlinge verbinding en levert de energie die nodig is om de resultaten in de bovenstroom te bereiken. Krijg de onderstroom zichtbaar en tastbaar. Begrijp welke onderliggende symptomen en patronen in die onderstroom van invloed zijn op de bedrijfsvoering en stel ze ten dienste van het resultaat. Een goede leider kent de kneepjes van verbindende communicatie, zodat betrokkenen ook echt meegenomen worden in de veranderingen die de implementatie teweeg brengt.

 

verbeter-expert-onder-water

Help je leiders hun manier van leidinggeven veranderen

In de onderstroom ontdek je de dynamieken in een organisatie die de leiders als cultuur hebben gevormd. Dit ontvouwt zich in patronen. Vaak zijn het patronen die geholpen hebben om de organisatie te brengen waar het nu staat, echter zijn ze nu niet meer effectief. Door de leiderschapsdisciplines die nu nodig zijn te bepalen en de blokkades weg te nemen, ontstaat er een natuurlijke flow in de organisatie wat leidt tot samenwerking, resultaat en verbinding voor alle leiders en medewerkers. 

Leiderschap

De moed hebben om vertrouwen te geven, er écht voor je mensen te zijn en de verbinding te maken.

Samenwerken

Gezamenlijk een bijdrage leveren aan een gemeenschappelijk doel, vanuit een duidelijke rol en verantwoordelijkheid.

De vloer op

De relatie met je mensen verdiepen en elkaar verantwoordelijk houden voor het handhaven van de basiscondities.

Overlegmomenten

Bijsturen op de consequenties van de handelingen die een effect hebben op het gezamenlijk resultaat.

Haal eruit wat erin zit

Om een organisatie door een verandering te leiden, is meer nodig dan mensen simpelweg vertellen wat ze moeten veranderen. Het betekent die verandering vertegenwoordigen op een manier waarvoor maar weinig leiders zijn opgeleid, namelijk vanuit het schakelen in het hier en nu. Zorg dat er evenveel aandacht is voor de onderstroom als voor de bovenstroom in trajecten. Hiermee wordt de energie om continu te verbeteren geactiveerd. En dan ervaart iedereen een geweldige werkplek die het beste in hen naar boven haalt.

Bewust worden van wat we doen in 3 stappen

$

Leiderschapsdisciplines

Je leert de basisdisciplines die essentieel zijn voor goed dagelijks management in beeld te brengen. Je gaat dit toetsen aan de interactiepatronen in de onderstroom, zodat deze zichtbaar en bespreekbaar wordt.

$

Context creëren die vóór je werkt

Je organiseert een ondersteunende infrastructuur die helpt verduidelijken wat de prioriteiten en randvoorwaarden werkelijk zijn.

$

Effectieve interventies

Je leert jezelf als instrument in te zetten en je inzichten te vertalen naar interventies die werkelijk een verschil maken.

Petra – Strategic Marketing Manager

Als informele leider zat ik met mijn team vast in een patroon. Door samen met Jacqueline op afstand naar het teamproces te kijken, zijn voor mij de onderstroom en de team dynamiek helder geworden. Door de stappen samen te benoemen, ben ik in staat geweest om gericht, effectief en op feiten gebaseerd in actie te komen. Resultaat is dat bespreekbaar gemaakt is waar we vastlopen en dit erkend is, zodat we nu onze doelen kunnen realiseren. De samenwerking met Jacqueline heb ik als fijn, open en opbouwend ervaren, met behoud van respect voor het proces en de mensen.

De belangrijkste resultaten 

$

De basis is op orde, geen verspillingen van tijd en geld en de samenwerking is blijvend verbeterd.

$

De leidinggevenden hebben een gezamenlijke voorbeeldfunctie waaraan een ieder in de organisatie, van hoog tot laag, zich kan spiegelen.

$

Leidinggevenden weten wat de organisatie nodig heeft om op koers te blijven en hoe ze hun medewerkers blijvend kunnen faciliteren.

$

Er is evenveel aandacht voor de onderstroom als voor de bovenstroom in de organisatie, waardoor de energie om continu te verbeteren is geactiveerd.

verbeter-expert

Marijke – Transformation Lead

Jacqueline creëert helderheid en maakt zichtbaar wat aandacht vraagt in verandertrajecten. Mijn opdracht is door het inzoomen op de onderstroom opnieuw gecontracteerd en weer haalbaar geworden. Nu hebben we de juiste resources aan tafel en kent ieder zijn/haar verantwoordelijkheid in het proces.

De onderstroommethode

$

Voor organisaties die het beste uit hun mensen willen halen

$

Voor teams die niet meer terug willen vallen in oude patronen en onderling gedoe

$

Voor professionals die geloven in een integrale benadering van continu verbeteren

De samenwerking heeft zin als

$

Je bereid bent te investeren in je eigen leiderschap

$

Je om kunt gaan met eerlijke en directe feedback

$

Je erkent dat je zelf de sleutel in handen hebt tot onbenut potentieel

Over Jacqueline

Jacqueline is expert op het gebied van continu verbeteren en teamontwikkeling. Met haar ruim 20 jaar ervaring heeft zij verbetertrajecten succesvol doorgevoerd bij grote en internationale organisaties.

Haar specialisme is bespreekbaar maken wat niet zichtbaar is en daarmee helderheid creëren. Haar visie is dat menselijke energie het verschil maakt in het implementeren van duurzame verandering.

Jacqueline haar kracht ligt in het komen tot de kern van zaken en van daaruit aanpakken. Zij spreekt heldere taal en is vooral gericht op implementeren en DOEN.

STICC Jacqueline Kerstma

Ja, ik wil het maximale uit mijn teams halen