Referenties waar ik trots op ben

STICC Jacqueline Kerstma Jan Wegenaar

Jan Wegenaar

Director Operations & Supply Chain

Samengewerkt bij
Dutch Lady Vietnam

Logo-Dutch-Lady-440x250

“Results have been exceptional and proven to be sustainable”

During her 10 months assignment in Vietnam, Jacqueline has proven to be a very professional and knowledgeable interim manager of our continuous improvement program. With her tremendous drive, she has been able to motivate the whole organization to go that extra mile on our journey to become World Class. Results have been exceptional and proven to be sustainable. Excellent job done!

STICC Jacqueline Kerstma Testimonial Rene van der Laan

René van der Laan

Performance Behavior Expert

Werken samen bij
Efeso Consulting

EFESO_RVB

“Zij gaat uitdagingen aan waarvoor anderen zouden weglopen”

Natuurlijk zijn er door erfelijke aanleg grenzen aan wat haalbaar is, maar Jacqueline is als mens het voorbeeld dat er een ruime marge is waarin we onze ‘natuur’ kunnen oprekken of inkrimpen. Gedreven door haar enorme nieuwsgierigheid gaat ze uitdagingen aan waar anderen voor weg zouden lopen en behaalt successen die op voorhand onmogelijk leken. Ik heb haar leren kennen als iemand die betrouwbaar, doelbewust en volhardend is. Maar ook iemand die goed met tegenslag kan omgaan, echt iets met feedback doet en beschikt over een sterk uithoudingsvermogen. Boven alles, iemand waarmee het heel fijn en prettig samenwerken is.

STICC Testimonial Iris de Boer 2

Iris de Boer

Continuous Improvement Specialist

Samengewerkt bij
FrieslandCampina

FrieslandCampina_logo_(2020)_with_tagline

“Faciliteert en benut de kwaliteiten van de medewerkers”

Weet als leidinggevende haar team te inspireren en te motiveren om vooruitgang te boeken. Is analytisch, scherp en zet aan tot nadenken. Dit maakt, samen met haar brede ervaring op gebied van Continuous Improvement en haar hoeveelheid kennis, in combinatie met haar drive en enthousiasme, dat Jacqueline een grote bijdrage kan leveren aan een organisatie.

Case Studie Gedrag

Meer volume in dezelfde tijd

Situatie

Hoewel er veel wordt geïnvesteerd in verbeteren, resulteert dit te weinig in echte prestaties. Er is sturing op bewust gedrag (20%) en niet op onbewust gedrag (80%). Onze leiders hebben veel aandacht voor techniek en systemen, minder aandacht voor gedrag van mensen.

Aanpak

Gestart met een meer mensgerichte aanpak, de overlegstructuur is niet meer het doel maar het middel. We begeleiden leidinggevenden bij het sturen op gedrag want dat leidt tot het gewenste resultaat. Eerstelijns medewerkers krijgen aandacht, feedback en support. Focus ligt op het sturen van prestatiegedrag in combinatie met een hoog frequente ondersteuning in overlegmomenten van alle lagen in de organisatie.

Resultaat

In 4 maanden tijd een rendementsverhoging van 10% voor de gehele plant, waardoor meer volume in dezelfde tijd kan worden verpakt.

Case Studie Leren
Bedienen van de lijn volgens opgestelde standaarden

Situatie

Er is geen duidelijk inwerktraject voor een medewerker, iedere operator instrueert volgens eigen werkwijze. De tijd die nodig is voor training per werkplek, is niet inzichtelijk en wat een medewerker leert is afhankelijk van tijd en houding van zijn/haar trainer. Mensen zijn minder zeker aan de lijn, bang om fouten te maken en ervaren medewerkers ervaren veel werkdruk door de beperkte inzet van nieuwe collega’s.

Aanpak

Nieuwe medewerkers worden opgeleid door eigen lijn operators, die getraind zijn in de TWI (Training Within Industries) methodologie. De training van nieuwe medewerkers bevat het wat, hoe en waarom volgens een gestandaardiseerde werkwijze. Dit wordt per taak opgeleid. Binnen TWI wordt een hele bewuste splitsing gemaakt tussen “bedienen” en “beheersen”. Om een taak goed, foutloos en gestandaardiseerd uit te voeren staat primair het “bedienen” volgens opgestelde standaarden centraal.

Resultaat

N

Directe trainingsduur en doorlooptijd inzichtelijk gemaakt, dus beter in te plannen

N

Resultaten per taak vastgelegd in vaardigheden matrix aangevuld met een ontwikkelingsplan

N

Kwaliteit van het geleverde werk verhoogd en minder fouten aan de lijn

N

Veiligheid van de medewerkers en de producten is verhoogd

N

Basiscondities hersteld waarbij TWI zorgt voor blijvende focus op het werken volgens basisinstellingen

Case Studie Verbeteren
Standaarden bij de lijn eenduidig uitgevoerd

Situatie

Geen borging van de standaard bij de lijn voor veiligheid, kwaliteit en efficiency.

Aanpak

Applicatie geïnstalleerd zodat lijnoperators een tool hebben om zelfstandig hun schoonmaak en inspectiestandaarden per lijn uit te voeren. Tijdens de implementatiedagen hebben de operators de mogelijkheid gekregen om over de ploegen heen met elkaar ideeën uit te wisselen over inrichting van de app. De huidige werkzaamheden rondom schoonmaak- en, inspectietaken zijn besproken, bijgewerkt en aangevuld. Daarbij zijn passende afbeeldingen toegevoegd die de juiste manier van uitvoeren van de werkzaamheden zo goed mogelijk zichtbaar maakt.

Resultaat

N

Schoonmaak en inspectietaken visueel in een tablet op te volgen

N

Vermindering papieren registratielijsten

N

Operator betrokkenheid is vergroot, ze zien de app als een tool die lopende verbeteracties aan de lijn inzichtelijk gaat houden en ze kunnen deze zelf opvolgen

N

Afwijkingen worden tijdig geconstateerd en opgelost

N

Communicatie tussen de ploegen is verbeterd

Ja, ik wil weten hoe ik continu verbeteren duurzaam maak!