Waarom gestandaardiseerd werken de sleutel tot succes is

22 jan 2021 | Leren

STICC Blog Waarom gestandaardiseerd werken de sleutel tot succes is

Binnen een organisatie die de basis op orde heeft bestaat er een sterke visie en ambitie dat medewerkers veel meer getraind en opgeleid moeten worden. Wat je prestaties in de weg staat zijn te veel ongetrainde en onbekwame mensen aan de lijnen. Dit resulteert weer in een lange inwerktijd van (uitzend) medewerkers en in enkele situaties zelfs geen training met alle gevolgen van dien. Een lange inwerktijd heeft direct impact op de output. Dit zorgt weer voor een hoog verloop van medewerkers. En hoog verloop heeft een grote impact in de organisatie, met name in de beheersing van de werkprocessen en de bijbehorende kosten.

Met TWI kun je een grote mate van standaardisatie doorvoeren in bestaande processen en in toekomstige processen. Het effect van standaardisatie is dat iedereen binnen de organisatie werkt op dezelfde (beste) manier. Hierdoor wordt niet alleen de kwaliteit van output sterk verbetert, ook de inwerktijd van bestaande en nieuwe medewerkers zal sterk gereduceerd worden.

Het belangrijkste doel van TWI is het trainen van de medewerker in de praktijk. Hands on en uitgevoerd in de praktijk op de werkplek. Dus geen passieve benadering door handboeken, werkinstructies etc.

Binnen TWI bestaat een hele bewuste splitsing tussen “bedienen” en “beheersen”. Om een taak goed, foutloos en gestandaardiseerd uit te voeren moet primair het “bedienen” centraal staan. Dit wordt middels TWI getraind. Onderwerpen die wel relevant zijn voor het proces maar niet direct voor de taak (“beheersen”) komen in opleidingen terug. Het voordeel van deze splitsing is dat hoofd- en bijzaken worden gescheiden en daarmee de omvang van een taak drastisch wordt verkleind.

Wat zijn nu de voordelen van TWI? Kies je voor de TWI trainingsmethode binnen jouw organisatie dan levert je dit veel voordelen op:
• Verkorte trainingstijd, hierdoor krijg je een toename van de productie en afname van het aantal arbeidsuren dat een medewerker kwijt is aan het opleiden van een nieuwe medewerker
• Reductie van fouten, enerzijds worden fouten in de werkzaamheden verwijderd in het opstellen van de trainingsstandaarden. Anderzijds zullen de ingewerkte medewerkers hun taken direct foutloos uitvoeren.
• Veiligheid neemt toe (voor product en medewerker), in de trainingsstandaard wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan veiligheid en kwaliteit. Hierdoor zal de taak altijd veilig worden uitgevoerd, indien gewerkt wordt volgens de trainingsstandaard.
• Effectieve inwerkperiode, nieuwe medewerkers zijn snel inzetbaar op nieuwe taken. In korte tijd leren ze foutloos op de beste manier hun taak uit te voeren.
• Competenties per medewerker inzichtelijk, de ingewerkte trainingsstandaarden kunnen per medewerker overzichtelijk in een vaardighedenmatrix worden weergegeven. Hierdoor is in één oogopslag te zien welke medewerker op welke taak inzetbaar is.

Wanneer medewerkers begrijpen waarom ze een bepaalde handeling op een bepaalde manier moeten doen wordt de kans op fouten niet alleen kleiner, ze zijn ook in staat een ander te vertellen wat ze doen en hoe ze dat doen. Op deze manier traint elke trainer volgens dezelfde werkwijze. Dit is cruciaal voor gestandaardiseerd werken en aanleren.

STICC Jacqueline Kerstma Blog

 Mijn naam is Jacqueline

Ik help teams en bedrijven met duurzaam verbeteren, door de dagelijkse praktijk te vereenvoudigen en verandering te organiseren.

De echte transformatie in verbeteren lukt met het commitment van de top én het eigenaarschap van de eerstelijns medewerkers.

Via mijn blogs, podcasts en LinkedIn deel ik inspiratie. Je kunt dit artikel zelf in je netwerk delen via de LinkedIn button op deze pagina.

Kijk ook eens bij mijn gratis weggever of plan een gratis strategiegesprek met mij in.

Ja, ik wil het maximale uit mijn teams halen

Share This